Hotărâri ale Consiliului Local - 2018

 

 1. HCL nr. 01 din 19.01.2018 - privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2018-2019
 2. HCL nr. 02 din 31.01.2018 - privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
 3. HCL nr. 03 din 31.01.2018 - privind alocarea unei sume din bugetul local
 4. HCL nr. 04 din 31.01.2018 - privind aprobarea Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Roman
 5. HCL nr. 05 din 31.01.2018 - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale
 6. HCL nr. 06 din 31.01.2018 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 7. HCL nr. 07 din 31.01.2018 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 8. HCL nr. 08 din 31.01.2018 - privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 9. HCL nr. 09 din 31.01.2018 - privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 10. HCL nr. 10 din 31.01.2018 - privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman
 11. HCL nr. 11 din 31.01.2018 - privind aprobarea cofinanţării pentru sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru S.M.U. Roman în anul 2018
 12. HCL nr. 12 din 31.01.2018 - privind alocarea unei sume din bugetul local (navetă medici)
 13. HCL nr. 13 din 31.01.2018 - privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț
 14. HCL nr. 14 din 31.01.2018 - privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman
 15. HCL nr. 15 din 31.01.2018 - privind respingerea unei plângeri prealabile
 16. HCL nr. 16 din 31.01.2018 - privind revocarea unei hotărâri
 17. HCL nr. 17 din 31.01.2018 - privind gestiunea „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman”
 18. HCL nr. 18 din 31.01.2018 - privind completarea H.C.L. nr. 190/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane şi a spaţiului locativ de pe raza municipiului Roman, către S.C.„ MUNICIPAL LOCATO SERV “ S.A. în calitate de operator
 19. HCL nr. 19 din 31.01.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009 privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport urban de călători unor categorii sociale
 20. Informare din 31.01.2018 - privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2017
 21. HCL nr. 20 din 16.02.2018 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente
 22. HCL nr. 21 din 16.02.2018 - privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Fundaţia TERRA MILENIUL III
 23. HCL nr. 22 din 16.02.2018 - privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 24. HCL nr. 23 din 16.02.2018 - privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
 25. HCL nr. 24 din 16.02.2018 - privind aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de intreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman pentru anul 2018
 26. HCL nr. 25 din 16.02.2018 - privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009
 27. HCL nr. 26 din 16.02.2018 - privind modificarea H.C.L. nr. 19/2018
 28. HCL nr. 27 din 16.02.2018 - privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005
 29. HCL nr. 28 din 16.02.2018 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 30. HCL nr. 29 din 16.02.2018 - privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor
 31. HCL nr. 30 din 16.02.2018 - privind utilizarea excedentului pe anul 2017 în bugetul local pe anul 2018
 32. HCL nr. 31 din 16.02.2018 - privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2018 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
 33. HCL nr. 32 din 16.02.2018 - privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”