Hotărâri ale Consiliului Local - 2017

 

 

Informare privind încetarea înainte de termen a mandatului de Primar al Municipiului Roman

 1. HCL nr. 01 din 05.01.2017 - privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2016
 2. HCL nr. 02 din 26.01.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
 3. HCL nr. 03 din 26.01.2017 - privind delegarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor viceprimarului către un consilier local
 4. HCL nr. 04 din 26.01.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 145/2016 privind modificarea componenței unor comisii
 5. HCL nr. 05 din 26.01.2017 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 132/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 6. HCL nr. 06 din 26.01.2017 - privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
 7. HCL nr. 07 din 26.01.2017 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente
 8. HCL nr. 08 din 26.01.2017 - privind înfiinţarea serviciilor sociale acordate şi administrate de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman
 9. HCL nr. 09 din 26.01.2017 - privind aprobarea, pentru anul 2017, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice cazate în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice - Casa Bunicilor din Municipiul Roman
 10. HCL nr. 10 din 26.01.2017 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă şi aprobarea acordării concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din aparatul de lucru al Primarului Municipiului Roman, serviciile publice subordonate şi aparatul de lucru al Consiliului Local
 11. HCL nr. 11 din 26.01.2017 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 12. HCL nr. 12 din 26.01.2017 - privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 238 din 17.11.2016 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. Bucureşti şi Municipiul Roman pentru realizarea Proiectelor „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN” în perioada 17.12.2016-07.01.2017 și „PATINOARUL” în perioada 17.12.2016 - 28.02.2017
 13. HCL nr. 13 din 26.01.2017 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman
 14. HCL nr. 14 din 26.01.2017 - privind numirea ca agent de inundații a Şefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
 15. HCL nr. 15 din 26.01.2017 - privind aprobarea modificării, prin act adițional, a unui contract de concesiune
 16. HCL nr. 16 din 26.01.2017 - privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare sens giratoriu la intersectia DN2(E85) cu strada Plopilor, Municipiul Roman”
 17. HCL nr. 17 din 26.01.2017 - privind aprobarea cofinanţării pentru sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru S.M.U. Roman în anul 2017
 18. HCL nr. 18 din 09.02.2017 - privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Roman pentru anul școlar 2017-2018
 19. HCL nr. 19 din 09.02.2017 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 182/2016 cu privire la reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 20. HCL nr. 20 din 09.02.2017 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016 cu privire la reprezentanţii Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 21. HCL nr. 21 din 09.02.2017 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 22. HCL nr. 22 din 09.02.2017 - privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local al UAT Roman pentru realizarea obiectivului de investiții: „Amenajare sens giratoriu la intersecția DN2 (E85) cu str. Plopilor, Roman, judeţul Neamț”
 23. HCL nr. 23 din 09.02.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru obiectivul: „Modernizare ansamblu de străzi: Mărului, Tinosului, Pescarilor şi Ocniţei, Municipiul Roman, judeţul Neamţ”
 24. HCL nr. 24 din 09.02.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţie: „Canalizare menajeră str. N. Bălcescu şi I.L. Caragiale şi canalizare pluvială str. N. Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crişan şi I.L. Caragiale din Municipiul Roman, judeţul Neamţ”
 25. HCL nr. 25 din 28.02.2017 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 26. HCL nr. 26 din 28.02.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a Serviciului Public de Transport în regim de taxi
 27. HCL nr. 27 din 28.02.2017 - privind aprobarea aplicării UAT Municipiul Roman la cererea de proiecte lansată de PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 ( POCA) 2.1 CP 4/2017
 28. HCL nr. 28 din 28.02.2017 - privind constituirea Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE)
 29. HCL nr. 29 din 28.02.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 177/09.11.2015 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 30. HCL nr. 30 din 28.02.2017 - privind punerea la dispoziție a două spații medicale în vederea funcționării centrelor de permanență
 31. HCL nr. 31 din 28.02.2017 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman
 32. HCL nr. 32 din 28.02.2017 - privind aprobarea alipirii unor terenuri
 33. HCL nr. 33 din 28.02.2017 - privind aprobarea vânzării unor imobile
 34. HCL nr. 34 din 28.02.2017 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 35. HCL nr. 35 din 28.02.2017 - privind completarea inventarului terenurilor ce se pun la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 în vederea compensării
 36. HCL nr. 36 din 28.02.2017 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 37. HCL nr. 37 din 28.02.2017 - privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere
 38. HCL nr. 38 din 28.02.2017 - privind modificarea Criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii aprobate prin H.C.L. nr. 118/2009
 39. HCL nr. 39 din 28.02.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 3/13.01.2011 privind aprobarea închirierii terenurilor agricole
 40. HCL nr. 40 din 28.02.2017 - privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 229/2016 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017
 41. HCL nr. 41 din 28.02.2017 - privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune
 42. HCL nr. 42 din 28.02.2017 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 43. HCL nr. 43 din 28.02.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 21 din 28.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Roman
 44. HCL nr. 44 din 28.02.2017 - privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu S.C. DEDEMAN S.R.L.
 45. HCL nr. 45 din 10.03.2017 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 46. HCL nr. 46 din 10.03.2017 - privind solicitarea înscrierii în programele guvernamentale de construire de locuințe și încheierea unor parteneriate în acest scop
 47. HCL nr. 47 din 10.03.2017 - privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție «Dezvoltarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman»
 48. HCL nr. 48 din 10.03.2017 - privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție «Consolidarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman»
 49. HCL nr. 49 din 10.03.2017 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 50. HCL nr. 50 din 10.03.2017 - privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 51. HCL nr. 51 din 23.03.2017 - privind aprobarea participării UAT Municipiul Roman în parteneriat cu Fundația TERRA ”MILENIUL III” la proiectul “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă–Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”