Hotărâri ale Consiliului Local - 2014

 

 

 1. HCL nr. 01 din 16.01.2014 - privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"
 2. HCL nr. 02 din 16.01.2014 - privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
 3. HCL nr. 03 din 16.01.2014 - privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune
 4. HCL nr. 04 din 16.01.2014 - privind alocarea unor fonduri din bugetul local
 5. HCL nr. 05 din 28.01.2014 - pentru modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 6. HCL nr. 06 din 28.01.2014 - privind completare H.C.L. nr. 111/07.09.2010 - Regulamentul privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman
 7. HCL nr. 07 din 28.01.2014 - la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 8. HCL nr. 08 din 28.01.2014 - privind aprobarea unor tarife
 9. HCL nr. 09 din 28.01.2014 - privind completarea H.C.L. 77 din 30.06.2011 privind aprobarea sustenabilităţii financiare pentru proiectul "Şcoală după şcoală – primul pas spre succesul şcolar şi profesional"
 10. HCL nr. 10 din 28.01.2014 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2013
 11. HCL nr. 11 din 28.01.2014 - privind aprobarea achiziţionării unor servicii
 12. HCL nr. 12 din 28.01.2014 - privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 2014, a listelor de investiţii din bugetul local, a bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii precum şi a listei ce conţine numarul de personal
 13. HCL nr. 13 din 27.02.2014 - privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
 14. HCL nr. 14 din 27.02.2014 - privind validarea unui mandat de consilier
 15. HCL nr. 15 din 27.02.2014 - privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică pentru anul 2014
 16. HCL nr. 16 din 27.02.2014 - la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 17. HCL nr. 17 din 27.02.2014 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente pentru familiile din care cel putin un membru este pensionar, persoanele singure pensionare şi persoanele cu handicap din municipiul Roman
 18. HCL nr. 18 din 27.02.2014 - privind modificărea anexei nr. 1 la H.C.L. nr.164 din 18.12.2013 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Roman pentru anul şcolar 2014-2015
 19. HCL nr. 19 din 27.02.2014 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
 20. HCL nr. 20 din 27.02.2014 - privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 106 şi 110 din 20.09.2013
 21. HCL nr. 21 din 27.02.2014 - privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri
 22. HCL nr. 22 din 27.02.2014 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 23. HCL nr. 23 din 27.02.2014 - privind aprobarea cumpărării unui teren
 24. HCL nr. 24 din 27.02.2014 - privind aprobarea dezmembrării şi alipirii unor terenuri
 25. HCL nr. 25 din 27.02.2014 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Consiliul Judeţean Neamţ a unor terenuri
 26. HCL nr. 26 din 27.02.2014 - privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii
 27. HCL nr. 27 din 27.02.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman
 28. HCL nr. 28 din 27.02.2014 - privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor şi cadrelor didactice care obțin rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare
 29. HCL nr. 29 din 27.02.2014 - privind aprobarea "Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020"
 30. HCL nr. 30 din 27.02.2014 - privind aprobarea/modificarea unor contracte
 31. Raport de activitate SC Municipal Locato Serv SA Roman
  Raport de activitate SC Acvaserv SRL Roman
 32. HCL nr. 31 din 12.03.2014 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 67/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 33. HCL nr. 32 din 12.03.2014 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, a bugetului de venituri proprii şi a listei de investiţii din bugetul local
 34. HCL nr. 33 din 12.03.2014 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 35. HCL nr. 34 din 31.03.2014 - la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 36. HCL nr. 35 din 31.03.2014 - privind aprobarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale ce se acordă în anul 2014, S.C. PIETA IMOBILIARE
 37. HCL nr. 36 din 31.03.2014 - privind aprobarea concesionării unor spaţii cu destinaţie de cabinete medicale
 38. HCL nr. 37 din 31.03.2014 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. a unor terenuri
 39. HCL nr. 38 din 31.03.2014 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 40. HCL nr. 39 din 31.03.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi al cladirilor proprietate privată a municipiului Roman
 41. HCL nr. 40 din 31.03.2014 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 42. HCL nr. 41 din 31.03.2014 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri pentru construcţii
 43. HCL nr. 42 din 31.03.2014 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor şi a Caietului de sarcini-cadru privind concesionarea terenurilor pentru construcţii
 44. HCL nr. 43 din 31.03.2014 - privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de copii după lista electorală permanentă
 45. HCL nr. 44 din 31.03.2014 - privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război
 46. HCL nr. 45 din 31.03.2014 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, a listei de investiţii şi a listei de studii şi proiecte din bugetul local
 47. HCL nr. 46 din 31.03.2014 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul - Amenajare zonă de picnic şi agrement Ştrand Municipal
 48. HCL nr. 47 din 31.03.2014 - privind asocierea Municipiului Roman şi a Comunei Cordun în vederea realizării proiectului de investiţii - Amenajare sens giratoriu la intersecţia E85 (DN2) cu strada Plopilor, Municipiul Roman
 49. HCL nr. 48 din 31.03.2014 - privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului
 50. HCL nr. 49 din 31.03.2014 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Arhiepiscopia Bisericii Armene din Romania în vederea realizarii unui studiu de fezabilitate
 51. HCL nr. 50 din 31.03.2014 - privind solicitarea prelungirii termenului de dare în administrare a unui imobil
 52. HCL nr. 51 din 31.03.2014 - privind aprobarea Regulamentului privind deţinerea, identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân şi accesul acestora pe domeniul public
 53. Raport de activitate pe anul 2013 al Primarului Municipiului Roman, prof. Laurenţiu Dan LEOREANU
 54. HCL nr. 52 din 02.04.2014 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul:"REABILITARE CORP B COLEGIUL NAŢIONAL "ROMAN - VODĂ", ROMAN"
 55. HCL nr. 53 din 02.04.2014 - hotărâre de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat, proiect: "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA COLEGIULUI NAŢIONAL "ROMAN VODĂ" - CORP B, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE"
 56. HCL nr. 54 din 02.04.2014 - privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: "CONSOLIDAREA, RESTAURAREA ŞI PROTECŢIA CLĂDIRII "CASA CELIBIDACHE", ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL"
 57. HCL nr. 55 din 02.04.2014 - privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii: "CONSERVAREA, RESTAURAREA ŞI PROTECŢIA CLĂDIRII "CASA CELIBIDACHE", ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL"
 58. HCL nr. 56 din 11.04.2014 - la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 59. HCL nr. 57 din 29.04.2014 - privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 40 din 31.03.2014
 60. HCL nr. 58 din 29.04.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 14 din 28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ"
 61. HCL nr. 59 din 29.04.2014 - pentru modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 62. HCL nr. 60 din 29.04.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 63. HCL nr. 61 din 29.04.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în Municipiul Roman
 64. HCL nr. 62 din 29.04.2014 - privind modificarea bugetului consolidat pe anul 2014, a listei de investiţii şi a listei de studii şi proiecte din bugetul local şi a listei de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 65. HCL nr. 63 din 29.04.2014 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 66. HCL nr. 64 din 29.04.2014 - privind aprobarea amplasării unei troiţe
 67. HCL nr. 65 din 29.05.2014 - privind modificarea H.C.L. nr.79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 68. HCL nr. 66 din 29.05.2014 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Roman
 69. HCL nr. 67 din 29.05.2014 - privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman
 70. HCL nr. 68 din 29.05.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 44/31.03.2014 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei municipiului Roman cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război
 71. HCL nr. 69 din 29.05.2014 - privind transmiterea în administrare către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman a cabinetului medical, situat în cadrul Dispensarului III-IV, din str. Bogdan Dragoş , nr. 100, etaj I, Roman
 72. HCL nr. 70 din 29.05.2014 - privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport
 73. HCL nr. 71 din 29.05.2014 - privind preluarea în administrare a unui imobil
 74. HCL nr. 72 din 29.05.2014 - privind aprobarea dezmembrării unor terenuri
 75. HCL nr. 73 din 29.05.2014 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 76. HCL nr. 74 din 29.05.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat a municipiului Roman<
 77. HCL nr. 75 din 29.05.2014 - privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii
 78. HCL nr. 76 din 29.05.2014 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 79. HCL nr. 77 din 29.05.2014 - privind aprobarea extinderii Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare - componenta: "Depozitarea controlată a deşeurilor municipale"
 80. HCL nr. 78 din 29.05.2014 - privind aprobarea concesiunii serviciului public de salubritate - componenta "Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special" - în localitatea Roman, judeţul Neamţ
 81. HCL nr. 79 din 29.05.2014 - pentru aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 82. HCL nr. 80 din 29.05.2014 - privind aprobarea modificării parţiale ale anexelor la H.C.L. nr. 38/21.03.2012 şi H.C.L. nr. 39/28.03.2013 privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 83. HCL nr. 81 din 29.05.2014 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi a listei de investiţii finanţate din bugetul local
 84. HCL nr. 82 din 29.05.2014 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 85. HCL nr. 83 din 29.05.2014 - privind aprobarea "Metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului"
 86. HCL nr. 84 din 30.06.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 34 din 31.03.2014 privind aprobarea organigramei, situaţia posturilor si statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 87. HCL nr. 85 din 30.06.2014 - la proiectul privind modificarea H.C.L. nr.79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 88. HCL nr. 86 din 30.06.2014 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi serviciilor publice de interes local
 89. HCL nr. 87 din 30.06.2014 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în municipiul Roman pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat)
 90. HCL nr. 88 din 30.06.2014 - privind circulaţia autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi, cu cursanţi, pe raza municipiului Roman
 91. HCL nr. 89 din 30.06.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al "BAZINULUI DE ÎNOT" din Municipiul Roman
 92. HCL nr. 90 din 30.06.2014 - pentru modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 93. HCL nr. 91 din 30.06.2014 - privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară pe anul 2013
 94. HCL nr. 92 din 30.06.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 95. HCL nr. 93 din 30.06.2014 - privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Roman, Liceul cu Program Sportiv Roman şi Handbal Club Municipal Roman în vederea susţinerii sportului pe plan local
 96. HCL nr. 94 din 30.06.2014 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, a Listei de investiţii şi a Listei de studii şi proiecte
 97. HCL nr. 95 din 30.06.2014 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 98. HCL nr. 96 din 30.06.2014 - privind aprobarea completarii H.C.L. nr. 83/2014 privind aprobarea Metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului
 99. HCL nr. 97 din 30.06.2014 - privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L. Bucureşti şi Municipiul Roman pentru realizarea Proiectului "MIX MUSIC EVO" ediţia a IV-a în perioada 04-06 iulie 2014
 100. HCL nr. 98 din 30.06.2014 - pentru modificarea H.C.L. nr. 80 din 30.06.2011 privind aprobarea concesionarii directe a unor locuri de parcare
 101. HCL nr. 99 din 18.07.2014 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilortehnico - economici pentru obiectivul REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA COLEGIULUI NATIONAL "ROMAN VODA"
 102. HCL nr. 100 din 18.07.2014 - privind aprobarea proiect Roman Voda Corp B
 103. HCL nr. 101 din 18.07.2014 - privind modificarea HCL nr. 20 din 28.02.2013 privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 104. HCL nr. 102 din 31.07.2014 - privind trecerea din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor de retur din Staţia de epurare Roman
 105. HCL nr. 103 din 31.07.2014 - privind circulaţia autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi, cu cursanţi, pe raza municipiului Roman
 106. HCL nr. 104 din 31.07.2014 - privind completarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unitaţilor de învaţamânt din Municipiul Roman
 107. HCL nr. 105 din 31.07.2014 - privind desemnarea unor reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Clubului Copiilor Roman
 108. HCL nr. 106 din 31.07.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi cladirilor proprietate privata a municipiului Roman
 109. HCL nr. 107 din 31.07.2014 - privind aprobarea dezmembrarii unui teren
 110. HCL nr. 108 din 31.07.2014 - privind transmiterea unui teren în folosinţa gratuita catre Arhiepiscopia Romanului şi Bacaului
 111. HCL nr. 109 din 31.07.2014 - privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru construcţii
 112. HCL nr. 110 din 31.07.2014 - pentru modificarea H.C.L. nr. 169 din 18.12.2013 privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru construcţii
 113. HCL nr. 111 din 31.07.2014 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E.ON Moldova Distribuţie S.A. asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Roman
 114. HCL nr. 112 din 31.07.2014 - privind prelungirea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fara stapân din Municipiul Roman
 115. HCL nr. 113 din 31.07.2014 - privind aprobarea vânzarii unor terenuri
 116. HCL nr. 114 din 31.07.2014 - privind aprobarea vânzarii unei locuinţe şi mandatarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumparare
 117. HCL nr. 115 din 31.07.2014 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 118. HCL nr. 116 din 31.07.2014 - privind încetarea contractului privind modernizarea şi concesionarea serviciului de iluminat public în municipiul Roman
 119. HCL nr. 117 din 31.07.2014 - privind modificarea bugetului şi a listei de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţa Roman
 120. HCL nr. 118 din 01.09.2014 - privind rectificarea şi modificarea bugetului local consolidat pe anul 2014, a listei cu obiectivele de investiţii şi a listei cu studii şi proiecte finanţate din bugetul local
 121. HCL nr. 119 din 01.09.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman
 122. HCL nr. 120 din 30.09.2014 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 123. HCL nr. 121 din 30.09.2014 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 124. HCL nr. 122 din 30.09.2014 - privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
 125. HCL nr. 123 din 30.09.2014 - la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
 126. HCL nr. 124 din 30.09.2014 - privind stabilirea cotei părți din chiria ce va fi încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri
 127. HCL nr. 125 din 30.09.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor si cladirilor proprietate privată a municipiului Roman
 128. HCL nr. 126 din 30.09.2014 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 129. HCL nr. 127 din 30.09.2014 - privind încheierea unui contract de comodat cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ
 130. HCL nr. 128 din 30.09.2014 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 131. HCL nr. 129 din 30.09.2014 - privind aprobarea vânzării unor imobile
 132. HCL nr. 130 din 30.09.2014 - pentru aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 133. HCL nr. 131 din 30.09.2014 - pentru aprobarea modificării parţiale a anexelor la H.C.L. nr. 39/28.03.2014 şi H.C.L. nr. 79/29.05.2014 privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 134. HCL nr. 132 din 30.09.2014 - privind aprobarea Master Planului pentru apă şi apă uzată în judeţul Neamţ şi a listei de investiţii prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritara 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, perioada de programare 2014-2020
 135. HCL nr. 133 din 30.09.2014 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiţii din bugetul local şi a a listei de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 136. HCL nr. 134 din 30.09.2014 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor terenuri proprietate privată a Municipiului Roman
 137. HCL nr. 135 din 20.10.2014 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 138. HCL nr. 136 din 20.10.2014 - privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a municipiului Roman, pentru perioada 2014-2020
 139. HCL nr. 137 din 20.10.2014 - privind aprobarea dezmembrării unui imobil
 140. HCL nr. 138 din 20.10.2014 - privind aprobarea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității
 141. HCL nr. 139 din 20.10.2014 - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local
 142. HCL nr. 140 din 20.10.2014 - privind rectificarea și modificarea bugetului local consolidat pe anul 2014 şi a listei cu obiectivele de investiții finanțate din bugetul local
 143. HCL nr. 141 din 20.10.2014 - privind aprobarea "ANEXEI nr. 14 – islazul comunal al municipiului Roman"
 144. HCL nr. 142 din 23.10.2014 - privind rectificarea bugetului local consolidat, modificarea listei de investiţii din bugetul local şi a listei de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 145. HCL nr. 143 din 11.11.2014 - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local
 146. HCL nr. 144 din 11.11.2014 - privind rectificarea și modificarea bugetului local consolidat pe anul 2014, precum şi modificarea listei de investiții a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 147. HCL nr. 145 din 21.11.2014 - la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 148. HCL nr. 146 din 21.11.2014 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2015
 149. HCL nr. 147 din 21.11.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 34 din 31.03.2014 privind aprobarea organigramei,situatia posturilor si statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 150. HCL nr. 148 din 21.11.2014 - privind aprobarea deblocării unor posturi la Spitalului Municipal de Urgenţă Roman în vederea ocupării acestora prin concurs
 151. HCL nr. 149 din 21.11.2014 - privind aprobarea concesionării unor spaţii cu destinaţie de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical, din cadrul Dispensarului III-V şi a Dispensarului VI, Roman
 152. HCL nr. 150 din 21.11.2014 - privind actualizarea Programului Local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Roman, reactualizat până în luna noiembrie 2014
 153. HCL nr. 151 din 21.11.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 154. HCL nr. 152 din 21.11.2014 - privind aprobarea dezmembrării unor imobile
 155. HCL nr. 153 din 21.11.2014 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Roman
 156. HCL nr. 154 din 21.11.2014 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 157. HCL nr. 155 din 21.11.2014 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 158. HCL nr. 156 din 21.11.2014 - privind aprobarea vânzării unei locuinţe şi mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 159. HCL nr. 157 din 21.11.2014 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 160. HCL nr. 158 din 21.11.2014 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 161. HCL nr. 159 din 21.11.2014 - privind aprobarea aderării Municipiului Roman la CONVENŢIA PRIMARILOR
 162. HCL nr. 160 din 21.11.2014 - privind aprobarea vânzării unor locuinţe şi mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare
 163. HCL nr. 161 din 21.11.2014 - privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. din Aleea Vasile Lupu din blocurile nr. 6, 8, 10, 12, 14, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani și au 5 ani de la data repartizării locuinței, conform art. 8, alin. 4, lit. "a" din Legea nr. 152/1998R
 164. HCL nr. 162 din 21.11.2014 - privind compensarea unor sume datorate de SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. către Municipiul Roman
 165. HCL nr. 163 din 21.11.2014 - privind modificarea bugetului local consolidat pe anul 2014, a listei de studii şi proiecte şi a listei de investiţii finanţate din buget local, precum şi a listei de investiţii finanţate din fondul de dezvoltare a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 166. HCL nr. 164 din 21.11.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 83/29.05.2014 privind aprobarea "Metodologiei de repartizare si facturare individuală a consumului de apa înregistrat la branşamentul condominiului" şi a "Convenţiei - cadru de facturare individuala a consumurilor de apa şi canalizare", completată prin H.C.L. nr. 96/30.06.2014
 167. HCL nr. 165 din 09.12.2014 - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local
 168. HCL nr. 166 din 09.12.2014 - privind rectificarea și modificarea bugetului local consolidat pe anul 2014, precum şi modificarea listei de studii şi proiecte din bugetul local
 169. HCL nr. 167 din 12.12.2014 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2014
 170. HCL nr. 168 din 19.12.2014 - privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"
 171. HCL nr. 169 din 19.12.2014 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
 172. HCL nr. 170 din 19.12.2014 - privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2015 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice
 173. HCL nr. 171 din 19.12.2014 - privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport
 174. HCL nr. 172 din 19.12.2014 - privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman
 175. HCL nr. 173 din 19.12.2014 - privind încadrarea terenurilor din extravilanul municipiului Roman pe zone şi categorii de folosinţă
 176. HCL nr. 174 din 19.12.2014 - privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare, parte componentă a Compartimentului Transport Public Local
 177. HCL nr. 175 din 19.12.2014 - privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public în regim de taxi şi în regim de închiriere
 178. HCL nr. 176 din 19.12.2014 - privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru transport public local de persoane prin curse regulate speciale
 179. HCL nr. 177 din 19.12.2014 - privind aprobarea deblocării unor posturi la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman în vederea ocupării acestora prin concurs
 180. HCL nr. 178 din 19.12.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 42 din 21.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din Municipiul Roman şi încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman şi Asociaţia "ROMAN 2000", în vederea asigurării funcţionării acestuia
 181. HCL nr. 179 din 19.12.2014 - privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 182. HCL nr. 180 din 19.12.2014 - privind completarea H.C.L. nr. 81/2009
 183. HCL nr. 181 din 19.12.2014 - privind aprobarea Regulamentului cadru de conviețuire pentru locatarii din căminele/internatele proprietatea Municipiului Roman administrate de către unitățile de învățământ din Municipiul Roman
 184. HCL nr. 182 din 19.12.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 185. HCL nr. 183 din 19.12.2014 - privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat al municipiului în domeniul public al statului
 186. HCL nr. 184 din 19.12.2014 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 187. HCL nr. 185 din 19.12.2014 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 188. HCL nr. 186 din 19.12.2014 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 189. HCL nr. 187 din 19.12.2014 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2014
 190. HCL nr. 188 din 19.12.2014 - privind alocarea unor fonduri din bugetul local
 191. HCL nr. 189 din 19.12.2014 - privind închirierea unui imobil
 192. HCL nr. 190 din 19.12.2014 - privind aprobarea preluării unor imobile în conformitate cu prevederile art. 9, al. 2 din Ordonanţa nr. 20 din 27 ianuarie 1994, republicată, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 193. HCL nr. 191 din 19.12.2014 - privind aprobarea iniţierii procedurii de concesiune a serviciului public de salubritate – componenta "Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special" – în localitatea Roman, judeţul Neamţ
 194. HCL nr. 192 din 19.12.2014 - privind aprobarea denumirii unor centre sociale şi reglementarea modalităţii de funcţionare a acestora
 195. HCL nr. 193 din 19.12.2014 - privind acordarea drepturilor de hrană pentru personalul Direcţiei Poliţei Locale a Municipiului Roman