Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2012

 

1. HCL nr. 1 din 09.01. 2012 pentru modificarea H.C.L. nr. 86 din 30.06.2011 privind aprobarea listei cu obiectivele de investiții ce se vor finanța din împrumut

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

2. HCL nr. 2 din 31.01.2012 privind aprobarea redenumirii unor unități școlare din municipiul Roman

 

3. HCL nr. 3 din 31.01.2012 privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social

        Anexa

 

4. HCL nr. 4 din 31.01.2012 privind aprobarea menținerii unei taxe de concesiune

 

5. HCL nr. 5 din 31.01.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din municipiul Roman

 

6. HCL nr. 6 din 31.01.2012 privind eliberarea unor licențe de traseu pentru transport public local de persoane prin curse regulate speciale

        Anexa nr. 1 pag. 1 fata    Anexa nr. 1 pag. 1 verso    Anexa nr. 1 pag. 2

        Anexa nr. 2 pag. 1 fata    Anexa nr. 2 pag. 1 verso    Anexa nr. 2 pag. 2

        Anexa nr. 3 pag. 1 fata    Anexa nr. 3 pag. 1 verso    Anexa nr. 3 pag. 2

 

7. HCL nr. 7 din 31.01.2012 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/2008 privind numirea comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, modificată prin H.C.L. nr. 93/2009, H.C.L. nr. 31/2010 și H.C.L. nr. 42/2011

 

8. HCL nr. 8 din 31.01.2012 privind aprobarea prețului energiei termice furnizate de S.C. Georgala F. Rom S.R.L. Roman, la unitățile școlare din municipiul Roman

 

9. HCL nr. 9 din 31.01.2012 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate în vederea încadrării în numărul maxim de posturi conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțale publice locale, cu modificările și completările ulterioare

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

        Anexa nr. 6    Anexa nr. 7    Anexa nr. 8    Anexa nr. 9    Anexa nr. 10

        Anexa nr. 11  Anexa nr. 12  Anexa nr. 13

 

10. HCL nr. 10 din 31.01.2012 privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuințelor A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 8, alin. 4, lit. "a" din Legea nr. 152/1998/R

 

11. HCL nr. 11 din 31.01.2012 privind completarea H.C.L. nr. 154/30.07.2009 privind regimul juridic, amenajarea, întreținerea și explotarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

 

12. HCL nr. 12 din 31.01.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în Municipiul Roman

 

13. HCL nr. 13 din 31.01.2012 privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor imobile

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

14. HCL nr. 14 din 31.01.2012 privind preluarea în administrare a unui teren și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman

 

15. HCL nr. 15 din 31.01.2012 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa

 

16. HCL nr. 16 din 31.01.2012 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

        Anexa

 

17. HCL nr. 17 din 31.01.2012 privind acoperirea deficitului la secțiunea de dezvoltare din excedentul anului 2010

 

18. HCL nr. 18 din 06.02.2012 privind aprobarea concesionării unui teren pentru construcții

 

19. HCL nr. 19 din 06.02.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții "Amenajare sens giratoriu intersecție DN 2 (E 85) cu strada Plopilor, municipiul Roman"

 

20. HCL nr. 20 din 06.02.2012 privind aprobarea asocierii Municipiului Roman și a Comunei Cordun în vederea realizării proiectului de investiții "Amenajare sens giratoriu intersecție DN 2 (E 85) cu strada Plopilor, municipiul Roman"

        Anexa

 

21. HCL nr. 21 din 06.02.2012 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

22. HCL nr. 22 din 06.02.2012 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2011

        Anexa

 

23. HCL nr. 23 din 06.02.2012 privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 2012 a listelor de investiții din bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și din bugetul centralizat al împrumutului intern

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

        Anexa nr. 6    Anexa nr. 7    Anexa nr. 8    Anexa nr. 9

 

24. HCL nr. 24 din 21.03.2012 privind modificarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMȚ"

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

25. HCL nr. 25 din 21.03.2012 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Roman pentru anul școlar 2012-2013

        Anexa

 

26. HCL nr. 26 din 21.03.2012 privind completarea H.C.L. nr. 23/06.02.2012 privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 2012 a listelor de investiții din bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și din bugetul centralizat al împrumutului intern

        Anexa

 

27. HCL nr. 27 din 21.03.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 23/06.02.2012 privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 2012 a listelor de investiții din bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și din bugetul centralizat al împrumutului intern

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

28. HCL nr. 28 din 21.03.2012 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

29. HCL nr. 29 din 21.03.2012 privind aprobarea organizării campionatului municipal de fotbal - ediția 2012

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

30. HCL nr. 30 din 21.03.2012 privind aprobarea listei solicitanților care au acces și a celor care nu au acces la o locuință realizată prin programul A.N.L.

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

31. HCL nr. 31 din 21.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor prestații sociale sub formă de tichete sociale în vederea achiziționării de alimente de bază pentru pensionarii și persoanele cu handicap din municipiul Roman

        Anexa

 

32. HCL nr. 32 din 21.03.2012 privind aprobarea cumpărării imobilului denumit "Casa Celibidache"

 

33. HCL nr. 33 din 21.03.2012 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa

 

34. HCL nr. 34 din 21.03.2012 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

35. HCL nr. 35 din 21.03.2012 privind aprobarea concesionării unui imobil

 

36. HCL nr. 36 din 21.03.2012 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

        Anexa

 

37. HCL nr. 37 din 21.03.2012 privind actualizarea Programului Local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Roman, reactualizat până în luna martie 2012

        Anexa

 

38. HCL nr. 38 din 21.03.2012 pentru aprobarea cererilor și repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală

        Anexa    Proces verbal

 

39. HCL nr. 39 din 21.03.2012 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor terenuri în scopul alimentării cu energie electrică a investiției "Cămin pentru bătrâni în municipiul Roman"

 

40. HCL nr. 40 din 21.03.2012 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică pentru anul 2012

        Anexa

 

41. HCL nr. 41 din 21.03.2012 la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din municipiul Roman

 

42. HCL nr. 42 din 21.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice din municipiul Roman și încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman și Asociația "Roman 2000", în vederea asigurării funcționării acestuia

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 1.1    Anexa nr. 1.2    Anexa nr. 2

 

43. HCL nr. 43 din 21.03.2012 privind aprobarea concesionării serviciului public de salubritate - componenta "Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special" - în localitatea Roman, județul Neamț

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

44. HCL nr. 44 din 21.03.2012 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, precum și scoaterea din funcțiune și casarea bunurilor de retur din Stația de epurare Roman

        Anexa

 

45. HCL nr. 45 din 25.04.2012 privind casarea unui autovehicul aparținând Municipiului Roman și achiziționarea unuia nou prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

        Anexa

 

46. HCL nr. 46 din 25.04.2012 privind acordarea unor titluri de “Cetățean de Onoare” al municipiului Roman

 

47. HCL nr. 47 din 25.04.2012 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

48. HCL nr. 48 din 25.04.2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012, a Listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local, a Listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, a bugetului de venituri proprii și subvenții la Spitalul Municipal de Urgență Roman, a Listei obiectivelor de investiții a Spitalului Municipal de Urgență Roman, a bugetului împrumutului și a listei de investiții aferentă împrumutului

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6    Anexa nr. 7

 

49. HCL nr. 49 din 25.04.2012 pentru aprobarea cererilor și repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

        Anexa

 

50. HCL nr. 50 din 25.04.2012 pentru modificarea articolului 3 din H.C.L. Roman nr. 81 din 30.06.2011 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

 

51. HCL nr. 51 din 25.04.2012 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții

        Anexa

 

52. HCL nr. 52 din 25.04.2012 privind aprobarea vânzării unui teren

        Anexa

 

53. HCL nr. 53 din 25.04.2012 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa

 

54. HCL nr. 54 din 25.04.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

55. HCL nr. 55 din 25.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC ÎN MUNICIPIUL ROMAN și încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman și Asociația ”ROMAN 2000”, în vederea asigurării funcționării acestuia

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

56. HCL nr. 56 din 25.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CENTRULUI PENTRU SERVICII SOCIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN și încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman și Asociația ”ROMAN 2000”, în vederea asigurării funcționării acestuia

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 1.1    Anexa nr. 1.2    Anexa nr. 2

 

57. HCL nr. 57 din 25.04.2012 pentru completarea H.C.L. nr. 41 din 21.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din municipiul Roman

        Anexa

 

58. HCL nr. 58 din 25.04.2012 privind aprobarea listei finale de priorități A.N.L. pentru anul 2012, în vederea repartizării locuințelor construite în Roman de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

        Anexa

 

59. HCL nr. 59 din 25.04.2012 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor terenuri în scopul alimentării cu energie electric㠖 spor de putere la S.C. CERSANIT ROMANIA S.A.

 

60. HCL nr. 60 din 05.06.2012 privind modificarea bugetului local consolidat pe anul 2012 și a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

61. HCL nr. 61 din 05.06.2012 privind aprobarea transmiterii unor imobile cu destinația de locuință aflate în proprietatea publică a municipiului Roman în administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

 

62. HCL nr. 62 din 26.06.2012 privind alegerea comisiei de validare

 

63. HCL nr. 63 din 26.06.2012 privind validarea alegerii consilierilor locali

 

64. HCL nr. 64 din 26.06.2012 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local Roman

 

65. HCL nr. 65 din 26.06.2012 privind alegerea președintelui de ședință

 

66. HCL nr. 66 din 26.06.2012 privind alegerea viceprimarului Municipiului Roman

 

67. HCL nr. 67 din 26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

            Anexa

 

68. HCL nr. 68 din 04.07.2012 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

69. HCL nr. 69 din 04.07.2012 privind validarea unui mandat de consilier

 

70. HCL nr. 70 din 04.07.2012 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

71. HCL nr. 71 din 04.07.2012 privind validarea unui mandat de consilier

 

72. HCL nr. 72 din 04.07.2012 privind modificarea bugetului consolidat pe anul 2012

            Anexa

 

73. HCL nr. 73 din 04.07.2012 privind aprobarea concesiunii serviciului public de salubritate - componenta "Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special" - în localitatea Roman, județul Neamț

            Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

74. HCL nr. 74 din 04.07.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici și a documentației tehnice pentru "Depozitul temporar de deșeuri municipale Roman"

 

75. HCL nr. 75 din 04.07.2012 privind aprobarea extinderii Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare - componenta: "Depozitarea controlată a deșeurilor municipale"

 

76. HCL nr. 76 din 04.07.2012 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L. București și Municipiul Roman pentru realizarea Proiectului "MIX MUSIC EVO" în perioada 7 și 8 iulie 2012

            Anexa

 

77. HCL nr. 77 din 04.07.2012 privind numirea în funcția publică de conducere de șef serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Roman

 

78. HCL nr. 78 din 04.07.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în Municipiul Roman

 

79. HCL nr. 79 din 30.08.2012 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

80. HCL nr. 80 din 30.08.2012 privind validarea unui mandat de consilier

 

81. HCL nr. 81 din 30.08.2012 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 67/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

82. HCL nr. 82 din 30.08.2012 privind modificarea componenței unor comisii

 

83. HCL nr. 83 din 30.08.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Roman este acționar

 

84. HCL nr. 84 din 30.08.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.08.2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

        Anexa

 

85. HCL nr. 85 din 30.08.2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman

 

86. HCL nr. 86 din 30.08.2012 privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMȚ"

 

87. HCL nr. 87 din 30.08.2012 privind modificarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUANEAMȚ"

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

88. HCL nr. 88 din 30.08.2012 privind modificarea bugetului local consolidat pe anul 2012 și a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2    Anexa nr. 2a    Anexa nr. 3

 

89. HCL nr. 89 din 30.08.2012 privind aprobarea încetării activității bugetare a ordonatorului terțiar "Cantina de Ajutor Social Roman"

 

90. HCL nr. 90 din 30.08.2012 privind aprobarea bugetului de funcționare a Asociației "Roman 2000"

        Anexa

 

91. HCL nr. 91 din 30.08.2012 privind aprobarea transmiterii unui imobil aflat în proprietatea publică a municipiului Roman în administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.R.L. Roman și schimbarea destinației acestuia

 

92. HCL nr. 92 din 30.08.2012 privind modificarea acordurilor de parteneriat dintre Municipiul Roman și Asociația "Roman 2000"

 

93. HCL nr. 93 din 30.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Consolidare, reabilitare și modernizare clădire" str. Veronica Micle nr. 2 Roman

 

94. HCL nr. 94 din 30.08.2012 privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Centrala termică a Colegiului Național Roman-Vodă - Corp A"

 

95. HCL nr. 95 din 30.08.2012 privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire parcare publică P+1 E, str. Sucedava, Municipiul Roman"

 

96. HCL nr. 96 din 30.08.2012 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman

        Anexa

 

97. HCL nr. 97 din 30.08.2012 privind aprobarea concesiunii serviciului public de salubritate - componenta "Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special" - în localitatea Roman, județul Neamț

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

98. HCL nr. 98 din 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 1.1    Anexa nr. 2

 

99. HCL nr. 99 din 30.08.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6    Anexa nr. 7

 

100. HCL nr. 100 din 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate și serviciilor publice de interes local

        Anexa

 

101. HCL nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic,  întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

102. HCL nr. 102 din 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a locurilor de joacă pentru copii din municipiul Roman

        Anexa

 

103. HCL nr. 103 din 30.08.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 143/2012 modificată prin H.C.L. nr. 159/2012 privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

104. HCL nr. 104 din 30.08.2012 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri

 

105. HCL nr. 105 din 30.08.2012 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa

 

106. HCL nr. 106 din 27.09.2012 privind constituirea și funcționarea Grupului de lucru local (G.L.L.) Roman pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor aparținând minorității rome din Municipiul Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

107. HCL nr. 107 din 27.09.2012 privind aprobarea formularului de cerere pentru acordarea ajutorului de urgență

        Anexa

 

108. HCL nr. 108 din 27.09.2012 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 1.1    Anexa nr. 1.2    Anexa nr. 1.3    Anexa nr. 1.4

 

109. HCL nr. 109 din 27.09.2012 privind mandatarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman în vederea vânzării locuințelor A.N.L.

 

110. HCL nr. 110 din 27.09.2012 privind aprobarea dării în folosință a unui autovehicul

 

111. HCL nr. 111 din 27.09.2012 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 240/06.01.2003 privind concesionarea servciului de producere și furnizare a agentului termic și a apei calde în unitățile de învățământ din Municipiul Roman

        Anexa

 

112. HCL nr. 112 din 27.09.2012 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa

 

113. HCL nr. 113 din 27.09.2012 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

114. HCL nr. 114 din 27.09.2012 privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2012 și modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

115. HCL nr. 115 din 27.09.2012 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

116. HCL nr. 116 din 27.09.2012 privind aprobarea concesionării unui imobil

 

117. HCL nr. 117 din 27.09.2012 privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri pentru construcții

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

118. HCL nr. 118 din 27.09.2012 privind aprobarea vânzării unor terenuri

        Anexa

 

119. HCL nr. 119 din 27.09.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 14/2011 privind aprobarea documentației pentru închirierea spațiilor aflate în administrarea Direcției Administrația Piețelor, Bazar, Obor

        Anexa

 

120. HCL nr. 120 din 27.09.2012 privind aprobarea unor documentații de urbanism

 

121. HCL nr. 121 din 31.10.2012 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman și al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2013

        Anexa

 

122. HCL nr. 122 din 31.10.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2        Anexa nr. 3        Anexa nr. 4

 

123. HCL nr. 123 din 31.10.2012 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care vor beneficia de o locuință socială în blocul nr. 11 din Aleea Revoluției

        Anexa

 

124. HCL nr. 124 din 31.10.2012 privind aprobarea modului de administrare a locuințelor sociale din Municipiul Roman, Aleea Revoluției

 

125. HCL nr. 125 din 31.10.2012 privind aprobarea concesionării unui spațiu cu destinația de cabinet medical din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman

        Anexa nr. 1A        Anexa nr. 1B

 

126. HCL nr. 126 din 31.10.2012 privind modificarea articolului 3 din H.C.L. Roman nr. 84 din 30.06.2011

 

127. HCL nr. 127 din 31.10.2012 privind modificarea bugetului local consolidat pe anul 2012 și a listelor de dotări, studii, proiecte și obiective de investiții

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6

 

128. HCL nr. 128 din 31.10.2012 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa

 

129. HCL nr. 129 din 31.10.2012 privind asocierea Municipiului Roman în vederea înființării S.C. URBAN PARC AMENAJĂRI S.R.L. Roman

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

130. HCL nr. 130 din 31.10.2012 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren în scopul alimentării cu energie electrică a U.M. 01147 Roman

 

131. HCL nr. 131 din 31.10.2012 privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri pentru construcții

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

132. HCL nr. 132 din 31.10.2012 privind aprobarea Contractului-cadru de comodat a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

 

133. HCL nr. 133 din 31.10.2012 privind darea în administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman a unui imobil

        Anexa

 

134. HCL nr. 134 din 31.10.2012 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții din municipiul Roman

 

135. HCL nr. 135 din 31.10.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din 21.03.2012 referitor la aprobarea rețelei de învățământ din municipiul Roman pentru anul școlar 2012-2013, prin schimbarea arondării unei unități de învățământ fără personalitate juridică din municipiul Roman

        Anexa

 

136. HCL nr. 136 din 31.10.2012 privind modificarea H.C.L. 83/2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Roman este acționar

 

137. HCL nr. 137 din 27.11.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

138. HCL nr. 138 din 27.11.2012 privind rectificarea bugetului consolidat pe anul 2012 și a listelor de investiții

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6

 

139. HCL nr. 139 din 27.11.2012 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

140. HCL nr. 140 din 27.11.2012 la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 56 din 25.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului pentru servicii sociale din municipiul Roman și încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman și Asociația "Roman 2000", în vederea asigurării funcționării acestuia

        Anexa nr. 1   Anexa nr. 2

 

141. HCL nr. 141 din 27.11.2012 la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 42 din 21.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice din municipiul Roman și încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman și Asociația "Roman 2000", în vederea asigurării funcționării acestuia

        Anexa nr. 1   Anexa nr. 2

 

142. HCL nr. 142 din 27.11.2012 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către E.ON Moldova Distribuție S.A. a unui teren în scopul amplasării definitive a unui echipament electric

 

143. HCL nr. 143 din 27.11.2012 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa

 

144. HCL nr. 144 din 27.11.2012 privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009

 

145. HCL nr. 145 din 27.11.2012 privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri pentru construcții

        Anexa

 

146. HCL nr. 146 din 27.11.2012 privind schimbarea destinației unui imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Roman

 

147. HCL nr. 147 din 27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al "Bazinului de înot" din municipiul Roman

        Anexa

 

148. HCL nr. 148 din 27.11.2012 privind aprobarea închirierii unui bun proprietate publică a Municipiului Roman

 

149. HCL nr. 149 din 12.12.2012 privind aprobarea schimbării sediului Centrului de comandă al Sistemului de supraveghere din proiectul "Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Roman"

 

150. HCL nr. 150 din 12.12.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 14.02.2012 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

 

151. HCL nr. 151 din 12.12.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 137 din 27.11.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

152. HCL nr. 152 din 12.12.2012 privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2013 pentru locuința de domiciliu și terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

 

153. HCL nr. 153 din 12.12.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza municipiului Roman

 

154. HCL nr. 154 din 12.12.2012 privind rectificarea bugetului consolidat pe anul 2012 și a listelor de investiții buget local

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2       Anexa nr. 3

 

155. HCL nr. 155 din 12.12.2012 privind completarea anexei la Contractul de delegare a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane și spațiului locativ

 

156. HCL nr. 156 din 12.12.2012 privind aprobarea prețului energiei termice furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unitățile școlare din municipiul Roman

 

157. HCL nr. 157 din 12.12.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 129 din 31.12.2012 privind asocierea Municipiului Roman în vederea înființării S.C. Urban Parc Amenajări S.R.L. Roman

 

158. HCL nr. 158 din 12.12.2012 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 12152 din 25.09.2003 privind concesionarea serviciului de producere și furnizare a agentului termic și a apei calde în Spitalul Municipal Roman

        Anexa

 

159. HCL nr. 159 din 12.12.2012 privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local